Betlém 2017

Batlém v Plzni. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. K tomuto předvánočnímu období vytvořil řezbář David Fiala betlém jehož postavy jsou 25 cm a jsou umístněny  před starou bránou Plzeňského pivovaru. Betlém je zhotoven z lipového dřeva bez povrchové úpravy.