Původní  kříž na staré cestě Brocno – Liběchov  nechal postavit Josef Dingelen sedlák z Brocna v roce 1835, kříž byl dřevený a tělo spasitele bylo namalováno na plechu. Později kříž byl obnoven a to železný. V padesátých letech byl kříž stržen a velké pískovcové kvádry podstavce rozházeny v okolí a některé zahrnuty hlínou. Kvádry byly všechny nalezeny a použity při obnově podstavce.

Řezbář – sochař David Fiala dubové kmeny dovezl z okolí obce Brocno a kříž více jak čtyř metrový zhotovil z těchto kmenů. Zajímavost  je to že tělo spasitele je v kříži jako reliéf.