Sochy vznikaly přímo v obci Radouň. Práci řezbáře tak mohli sledovat i místní občané, se kterými David Fiala hovořil i o konečném umístění soch. Skulptury nakonec budou symbolicky stát  na místě, odkud pochází dřevo využité k jejich vzniku. Díla budou volně k vidění pro všechny návštěvníky obce. 

Sochy v Radouňi, video o přáci řezbáře  - sochaře Davida Fialy pří tvorbě jasanových soch.