Rafael, hluboký reliéf 50x 80 cm. materiál dub, povrchová úprava bude provedena po instalaci v souladu interiéru kostela.

 

Byl to právě Rafael, který přednášel Bohu modlitby spravedlivého Tóbita a mladé dívky Sáry. Byl to také on, kdo byl pověřen, aby Tóbita uzdravil a Sáru zbavil démona, který ji sužoval, a dal ji za ženu Tobitovu synu Tóbiášovi . Když se Tóbijáš vydal na cestu a hledal si průvodce, Rafael se mu nabídl a provázel jej na celé cestě.

Reliéf je dílem řezbáře a sochaře Davida Fialy.