Lidská ruka se vyvijela čtyři miliony let,  až se stala nejdokonalejším nástrojem, jaký lze v přírodě najít. Umožnila, aby si pračlověk vyrobil první kamenné nástroje i aby moderní chirurg prováděl složité operace. Není divu, neboť ovládání prstů se věnuje celá čtvrtina naší motorické mozkové kůry. Dílo řezbáře a sochaře Davida Fialy.